«Quality Electronics»  Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi Xorijiy korxonasini tashkil etish to’g’risida Yagona ta’sischisining 04.01.2018 yil 01/2018-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu Qarorda jamiyatning ustav kapitali 2 517 225 000 (ikki milliard besh yuz o’nyetti millionikki yuz yigirma besh ming) so‘mni tashkil etishi belgilandi. Shuningdek, Jamiyat ustav fondi har birini nominal qiymati 5000 (besh ming) so‘m bo‘lgan jami 503 445 (besh yuz uch ming to’rt yuz qirq besh) dona oddiy aksiyalardan iborat bo’lishi ko’rsatildi.